เลือกหน้า

บริการและฟรีเซอร์วิส

บริการและฟรีเซอร์วิส

บริการให้คำปรึกษา สอบถามข้อมูล

ยินดีให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการ และใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ ฟรี!
บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับแบตเตอรี่โดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านได้อย่างคุ้มค่า และมีระยะเวลาการใช้งาน ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

บริการจัดส่ง พร้อมติดตั้งนอกสถานที่ ฟรี

บริการส่ง พร้อมติดตั้งถึงรถยนต์ท่านในเขตกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับภาวะสถานการณ์น้ำมันที่มีราคาแพง เพียงยกหูหาเรา แจ้งรุ่นรถที่ท่านใช้ ก็จะได้ทราบราคาและบริการพิเศษทันที

รับซื้อแบตเตอรี่เก่าเสื่อมสภาพ

รับซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เก่าทุกสภาพราคาสูง เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ช่วยละภาวะ  โลกร้อน

เครื่องมือและอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์

Battery Syringe Hydrometer

ใช้วัดค่าความถ่วงจำเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ของสารละลายน้ำกรด ภายในแบตเตอรี่ ซึ่งค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ 1.250 (1.240-1.260) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ค่า ถ.พ.จะสามารถบอกสภาพทางไฟฟ้า (STATE OF CHARGE) ของแบตเตอรี่ว่ามีไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่

Battery Tester

สำหรับวัดโวลท์ และความจุไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ (A-hr)

Automotive Battery Tester

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ วัดโวลท์ DC (ย่าน 12V DC), STARTER MOTOR และทดสอบระบบการประจุไฟ

ลักษณะทั่วไปของการตรวจสอบ

ตรวจสอบสภาพภายนอก

การแตก รั่ว ซึม ของเปลือกแบตเตอรี่ ฝา จุกปิดระบายอากาศถ้าหากอุดตัน อาจทำให้เกิดการระเบิดแตกเสียหาย ขั้ว + และ –

ตรวจเช็คระดับน้ำกรด

ในสภาพปกติควรอยู่ระหว่างเครื่องหมาย LOWER และ UPPER ซึ่งมีขีดแสดงไว้ที่ข้างเปลือกแบตเตอรี่ ถ้าข้างเปลือกแบตเตอรี่ไม่มีขีดแสดงระดับไว้ ให้เติมกรดกำมะถันให้ สูงกว่าระดับแผ่นธาตุ ประมาณ 15-20 ม.ม.

ตรวจสภาพแผ่นธาตุ

ตรวจสอบสภาพแผ่นธาตุ แผ่นธาตุบวก สภาพปกติ จะเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้ม-ดำ, แผ่นธาตุลบจะเป็นสีเทา, แผ่นกั้นจะเป็นสีขาว ฯลฯ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

การประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ ใช้กระแสไฟตามขนาดของแบตเตอรี่ (A-hr) โดยใช้เวลาประมาณ 2-5 ชม. หรือจนกระทั่งเกิดฟองแก๊ซผุดขึ้นสม่ำเสมอทุกช่อง และอัดไฟต่ออีกประมาณ 1 ชม. จึงจะถือว่าไฟเต็ม แบตเตอรี่ที่เติมกรดแล้วไม่ได้ใช้งาน ก่อนนำไปเก็บควรอัดไฟให้เต็ม และนำกลับมาอัดไฟให้เต็มทุกๆ 1 เดือน

สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

นำขั้วบวกของสายพ่วงฯมาต่อเข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่ของรถยนต์ที่ไฟหมด และนำขั้วบวกอีกด้านของสายพ่วงฯ มาต่อเข้ากับขั้วบวก แบตเตอรี่ของรถยนต์ที่มีไฟ นำขั้วลบของสายพ่วงฯมาต่อเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ของรถยนต์ที่มีไฟ และนำขั้วลบอีกด้านของสายพ่วงมาต่อเข้ากับตัวถัง (ส่วนที่เป็นเหล็ก) ของรถยนต์ที่ไฟหมด สตาร์ทรถยนต์คันที่มีไฟทิ้งไว้ซักครู่ แล้วจึงสตาร์ทรถยนต์คันที่เกิดปัญหา การถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ทำการถอดสายพ่วงฯที่ต่อกับตัวถัง และถอดย้อนกลับไปจากตอนที่ทำการพ่วงมาทั้งหมดข้างตน

แบตเตอรี่“…คือหัวใจของพลังไฟในรถยนต์
จ่ายไฟลื่น เครื่องยนต์เดินเรียบขับพลังเสียงที่เด็ดขาดกับราคาเบาๆ ที่…คลังแบตเตอรี่

แบตเตอรี่“…คือหัวใจของพลังไฟในรถยนต์
จ่ายไฟลื่น เครื่องยนต์เดินเรียบขับพลังเสียงที่เด็ดขาดกับราคาเบาๆ ที่…คลังแบตเตอรี่

Get In Touch

โทร : 02-8932324 , 02-4171132

สายตรง : 081-3411848 , 089-1369960

Send A Message

14 + 2 =