เลือกหน้า

สารพันถามตอบ

สารพันถามตอบ

รถยนต์ดัดแปลงวางเครื่องยนต์ แล้วพื้นที่ไม่พอวางแบตเตอรี่ไว้ด้านหน้า มีวิธีการย้ายไปไว้ด้านหลังที่ถูกต้องอย่างไร ?

ต้องเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีแอมป์สูงกว่าเดิม 20-30 แอมป์ เพราะต้องเดินสายไฟเส้นหลักยาวมาก มิฉะนั้นความต้านทานของสายจะทำให้ไดสตาร์ทหมุนช้าลงมาก ควรเลือกแบตเตอรี่รถยนต์ ที่มีอัตราการระเหยของ น้ำกลั่นน้อย เพื่อไม่ให้มีไอน้ำกลั่นที่ผสมกับน้ำกรดออกมาในห้องเก็บสัมภาระท้ายมากจนสร้างความเสียหาย ถ้าจะ ให้ดีควรมีฝาครอบด้านบนแบตเตอรี่ดักไอต่อท่อระบายออกไปภายนอกรถยนต์ หาจุดยึดแบตเตอรี่รถยนต์ให้ มั่นคง ก่อนติดตั้งควรสอดสายไฟฟ้าเข้ากับท่อยางน้ำขนาดพอเหมาะ เพื่อเป็นฉนวนอีกชั้นลากสายไฟฟ้าเส้นบวกจาก แบตเตอรี่รถยนต์มายังครื่องยนต์ด้านหน้า โดยต้องระวังไม่ให้สายไฟมีโอกาสกระแทกกับอุปกรณ์ใดๆจนฉนวนหุ้ม ขาด ต่อเข้าสู่ขั้วหลักของไดสตาร์ท แล้วค่อยกระจายสายย่อยไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ถ้าจะให้ปลอดภัย ควรต่อสวิทส์ตัด ไฟฟ้าหลักแบบรถแข่งคร่อมไว้ช่วงกลาง ส่วนของสายลบต่อลงตัวถังใกล้ๆแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลย

แบตเตอรี่รถยนต์แบบขั้วจมลงไป กับแบบขั้วนูนขึ้นมามีวิธีเลือกใช้อย่างไร ?

แบตเตอรี่ขั้วจมเตรียมไว้สำหรับรถยนต์ที่มีพื้นที่เหนือแบตเตอรี่น้อย หรือต้องการความเรียบร้อยของห้องเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยุโรป สำหรับรถยนต์เดิมที่ใช้แบตเตอรรี่ขั้วนูน หากมีการเปลี่ยนใช้แบบขั้วจม ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากจะเพิ่มเงิน ส่วนรถยต์เดิมที่ใช้แบตเตอรี่ขั้วจม หากจะเปลี่ยนมาใช้แบบนูนต้องแน่ใจว่าขั้วด้านบนสุดไม่ชน กับอะไร

การประจุไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่รถยนต์ในครั้งแรกสุด ควรชาร์จนานเท่าใด ?
การประจุไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ในครั้งแรกสุด ควรชาร์จประมาณ 5 – 10 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพง่าย และมีอายุการใช้งานที่สั้นลง
ไฟเตือนแบตเตอรี่บนแผงหน้าปัดรถยนต์ สามารถบอกอะไรได้บ้าง ?

ระบบของประจุไฟฟ้ารถยนต์ทุกคัน มีไฟสัญญานเตือนบนแผงหน้าปัด แสดงเป็นรูปแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นการเตือน ว่าแบตเตอรี่หมดหรือเต็ม แต่เป็นการแสดงถึงความปกติหรือผิดปกติของไดชาร์จ หากทุกอย่างปกติ เมื่อบิดกุญแจใน จังหวะแรก ไฟเตือนต้องนิ่งเพื่อแสดงว่าหลอดไฟยังใช้งานได้และเมื่อเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทและทำงาน แล้ว ไฟเตือนต้อง ดับลงตลอดการขับ ถ้าเครื่องยนต์ทำงานอยู่แล้วมีไฟเตือนสว่างขึ้น แสดงว่าระบบปรุจุไฟฟ้าบกพร่องโดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ไดชาร์จ(หรือระบบการประจุไฟฟ้าเสีย) หรือสายพรานไดชาร์จขาด

ทำไมแบตเตอรี่หมด ?
ถ้าไดชาร์จปกติ แบตเตอรี่ไม่เสื่อม และไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมจนกินกระแสไฟฟ้ามากเกินไป แบตเตอรี่จะไม่มีการหมด นอกจากเครื่องยนต์รอบเดินเบา ไดชาร์จผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าการใช้มาก และจอดนิ่งนาน หลายชั่วโมงอาจหมดได้ ซึ่งไม่ค่อยพบปัญหาดังกล่าวในสภาพการจราจรปกติ เพราะในการใช้ รถยนต์ เมื่อมีการ ใช้ไฟฟ้าจากสารพัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องยนต์ เครื่องเสียง แอร์ ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ก็จะมีไดชาร์จ คอยส่ง ไฟฟ้าที่ เหลือจากการใช้ เติมกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ตลอดเวลา หากแบตเตอรี่หมดเพราะไดชาร์จผิดปกติ คือผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ แต่แบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมสภาพ ก็จะมีการดึงไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ไปใช้เรื่อยๆ ก็แค่ซ่อมระบบไดชาร์จให้เป็นปกติ ใช้เครื่องประจุไฟให้เต็ม หรือทำให้เครื่องยนต์ติด แล้วให้ไดชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ก็สามารถทำงานได้ตาม ปกติ หลังจากจอดรถไว้ ถ้าแบตเตอรี่หมดหรือกระแสไฟอ่อนลงมาก จนไดสตาร์ทหมุนเครื่องยนต์ไม่ไหวขณะที่ระบบ ไดชาร์จและเครื่องยต์ปกติ แสดงว่าแบตเตอรี่รถยนต์หมดสภาพ
แหวนน้ำมันสวมขั้วแบตเตอรี่มีหน้าที่ทำอะไร ?
ช่วยป้องกันการเกิดขี้เกลือ(ซัลเฟต)เพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน กระแสไฟเดินไม่เต็มที่ อาการคล้ายขั้วหลวม
ทำไมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ขึ้น ต้องมีการเปลี่ยนขั้วทองหลืองทั้งคู่ให้ใหญ่ขึ้นด้วยมีผลต่ออะไรบ้าง ?
ขั้วแบตเตอรี่มี 2 ขนาดหลัก คือ เล็กและใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นขนาดใหญ่ มีเฉพาะแบตเตอรี่ลูกเล็กแอมป์ต่ำมากๆ ในรถยนต์ขนาดเล็ก-กลางเท่านั้นที่ใช้ขั้วขนาดเล็กเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหญ่ขึ้น ในบางกรณีต้องเปลี่ยนขั้ว ให้ใหญ่ด้วย
หากจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้นาน 1-2 สัปดาห์ จะมีผลกับแบตเตอรี่และเครื่องยนต์หรือไม่ ?
ตามปกติไม่ควรจอดรถยนต์นานเกิน 1-2 สัปดาห์ เพราะนอกจากแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วแล้ว สารพัดอุปกรณ์ ในรถก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วย ควรสตาร์ทเครื่องยนต์หรือขับเคลื่อนประมาณ 15-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และถ้าจอดทิ้งไว้นานๆควรถอดขั้วแบตเตอรี่ออกพร้อมเคลือบขั้วด้วยน้ำมันเครื่องหรือจารบี เพื่อให้แบตเตอรี่มีการคาย ประจุไฟช้าและน้อยที่สุด จากต้องจอดนานกว่านั้นควรประจุแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 1-2 สัปดาห์
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมดหรือไดสตาร์ทเสีย สามารถเข็นกระตุกหรือพ่วง แบตเตอรี่ติดหรือไม่ ?
รถเกียร์ธรรมดาสามารถเข็นกระตุกติดได้ แต่ต้องพอมีกระแสไฟฟ้าเหลือพอสำหรับเครื่องยนต์(รวมถึงปั้มส่ง น้ำมันเชื่อเพลิงแบบไฟฟ้า-ถ้ามี) สามารถทำได้โดยบิดกุญแจจังหวะแรกค้างไว้ ผู้ขับเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์2 ซึ่งมี อัตราการทดเกียร์ที่สามารถกระตุกเครื่องยนต์ให้หมุนในรอบสูงเพียงพอจะสตาร์ทติดได้ ทางที่ดีควรพกสายพ่วง แบตเตอรี่ไว้ ในกรณีไม่สะดวกต่อการเข็นสตาร์ท ส่วนระบบเกียร์อัตโนมัติ ไม่สามารถเข็นด้วยแรงคนเพื่อสตาร์ทได้ จึงควรพกสายพ่วงแบตเตอรี่ไว้เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีแบตเตอรี่หมด
ทำไมร้านจำหน่ายแบตเตอรี่มักตอกตัวเลขวัน/เดือน/ปี ที่จำหน่ายลงในตัวแบตเตอรี่ ?
เพราะต้องการให้การรับประกันคุณภาพ นับจากวันที่ซื้อ และรวมถึงเป็นการเตือนให้ทราบถึงกำหนดวันใกล้ หมดอายุ
ไดชาร์จที่มีขนาดภายนอกใหญ่กว่า แสดงว่ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าแอมป์ต่อชั่วโมงตามขนาดสูง กว่าหรือไม่ ?
ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น แต่ก็เป็นไปได้ที่ไดชาร์จมีขนาดภายนอกเท่ากัน แล้วมีกำลังการผลิตไฟฟ้าต่างกัน
ใช้แบตเตอรี่มาประมาณ 3 ปี แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติ แต่กังวลว่าจะหมดสภาพ ปกติแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยนเมือไร ?
โดยปกติอายุเฉลี่ยของการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา แสดงว่าคุณดูแลรักษาเป็นอย่างดี หากกังวลว่าจะหมดสภาพก็ควรเปลี่ยนไว้ก่อนดีกว่าการรอให้แบตเตอรี่หมดอายุ
ขี้เกียจเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ เติมเกินระดับไว้ได้หรือไม่ ?
ไม่ควร เพราะการเติมน้ำกลั่นไว้เกิน น้ำกลั่น-น้ำกรด อาจกระฉอกออกมากัดกร่อนสร้างความเสียหายได้
ใช้น้ำที่ไม่ใช่น้ำกลั่นเติมลงในแบตเตอรี่ได้หรือไม่ ?
ไม่ควร แม้แบตเตอรี่จะไม่พังในทันที แต่ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง (น้ำกลั่นมีความบริสุทธิ์มากจะทำให้ปฏิกิริยา สมบูรณ์เกิดการนำไฟฟ้าได้ดี)
หากติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม เช่น เครื่องเสียงชุดใหญ่ ควรเลือกเพิ่มขนาด-แอมป์ของแบตเตอรี่หรือ ไดชาร์จอย่างไรก่อน ?
ถ้ากินไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และไม่เกินประสิทธิภาพสูงสุดของไดชาร์ท เพิ่มเฉพาะแบตเตอรี่ก็พอ แต่ถ้ากินไฟ มากๆควรเพิ่มขนาดทั้งแบตเตอรี่และไดชาร์จ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ แอมป์สูงขึ้น มีผลกับไดชาร์จหรือไม่ ?
ไม่มีผลต่อการลดทอนอายุของไดชาร์จ เพราะแบตเตอรี่เสมือนถังน้ำสำรอง เมื่อแบตเตอรี่ถูกเติมเต็มในครั้งแรก หากมีการใช้กำลังไฟออกไป ก็จะมีการเติมให้เต็ม หมุนเวียนกันตลอด ดังนั้นหากมีถังสำรองขนาดใหญ่ไว้ไม่ เสียหายใดๆ

Get In Touch

โทร : 02-8932324 , 02-4171132

สายตรง : 081-3411848 , 089-1369960

Send A Message

13 + 13 =